Video inspelad i Hybrid Log Gamma (HLG)-format kan användas för HDR-sändningar och liknande. För att spela in HLG-video, välj [ H.265 10-bitars (MOV) ] för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn och välj tonläget [ HLG ].

 • o visas i fotograferingsdisplayen.

 • För optimal färgåtergivning när du tittar på HLG-bilder, använd datorer, operativsystem, applikationer, bildskärmar och annan utrustning som är kompatibel med HDR.

Varningar: HLG-video
 • Att välja [ HLG ] för tonläge i stället för [ SDR ] eller [ N-Log ] kan öka mängden "brus" (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer) som är synligt i fotograferingsskärmen.

 • Det lägsta tillgängliga värdet för alternativen [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i videoinspelningsmenyn är ISO 800.

 • Det lägsta tillgängliga värdet för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ ISO-känslighet (läge M) ] i videoinspelningsmenyn är ISO 400.

 • ISO-känsligheter på Hi 0.3 till Hi 2.0 är inte tillgängliga.

 • Picture Control-inställningarna kan inte justeras med alternativet [ Set Picture Control ] i videoinspelningsmenyn. Du kan styra utseendet på HLG-videor med [ HLG-kvalitet ] i videoinspelningsmenyn.

 • Alternativet [ Active D-Lighting ] i videoinspelningsmenyn är inställt på [ Off ] och kan inte ändras.

 • Displayen på monitorn kan flimra eller verka kornig.

 • Kameran kan ha problem med att fokusera med autofokus men detta tyder inte på något fel.

HDR (HLG)-utgång

Optimal färgåtergivning i HDR (HLG)-bilder via HDMI kan endast uppnås om din lagringsenhet, bildskärm och annan utrustning stöder HDR (HLG). Om en signal tas emot från den anslutna enheten som indikerar att den stöder HDR (HLG), kommer kameran att svara med en "gamma: HLG"-identifierare.

Kamerafotografering och uppspelningsskärmar

När [ HLG ] är valt för tonläge, kan fotograferings- och uppspelningsvisningarna på kameramonitorn och sökaren innehålla "brus" i form av slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer eller kanske misslyckas med att korrekt återge högdagrar och hög- mättade färger. För korrekt tonåtergivning, använd bildskärmar, datorer, operativsystem, applikationer och annan utrustning som är kompatibel med HLG.

Visa och redigera HLG-videor

HLG-videor kan endast ses och redigeras med datorprogram som stöder HLG-videoformatet. Nikons NX Studio-programvara visar HLG-videor i miniatyrlistan men kan inte användas för att visa eller redigera dem.

Visa Assist

Du kanske upptäcker att förhandsvisningen i fotograferingsdisplayen under HLG-inspelning saknar kontrast. Om du väljer [ ON ] för anpassad inställning g10 [ View assist ] förenklas färgerna för förbättrad kontrast.

 • p visas i fotograferingsfönstret.

 • Färgerna i de faktiska inspelade bilderna påverkas inte.

 • Kontrasten förbättras också när HLG-bilder visas på kameran.