För att se inställningsmenyn, välj fliken B i kameramenyerna.

Inställningsmenyn innehåller följande poster:

Artikel

0

[ Formatera minneskort ]

Formatera minneskort

[ Språk ]

Språk

[ Tidszon och datum ]

Tidszon och datum

[ Bildskärmens ljusstyrka ]

Övervaka ljusstyrka

[ Övervaka färgbalans ]

Övervaka färgbalans

[ Ljusstyrka i sökaren]

Sökarens ljusstyrka

[ Sökarens färgbalans ]

Sökarens färgbalans

[ Finder visningsstorlek (foto Lv) ]

Finder Display Size (Foto Lv)

[ Begränsa val av monitorläge ]

Begränsa val av monitorläge

[ Rotera infodisplay automatiskt ]

Auto Rotera Info Display

[ AF-finjusteringsalternativ ]

AF-finjusteringsalternativ

[ Objektsdata utan CPU ]

Lensdata utan CPU

[ Spara fokusposition ]

Spara fokusposition

[ Automatisk temperaturavstängning ]

Automatisk temperaturavstängning

[ Sensorsköldbeteende vid avstängning ]

Sensorsköldens beteende vid avstängning

[ Rengör bildsensor ]

Rengör bildsensor

[ Bild Dust Off ref foto ]

Bild Dust Off Ref Foto

[ Pixelmapping ]

Pixelmapping

[ Bildkommentar ]

Bildkommentar

[ Upphovsrättsinformation ]

Upphovsrättsinformation

[ IPTC ]

IPTC

[ Alternativ för röstmemo ]

Alternativ för röstmemo

[ Kameraljud ]

Kameraljud

[ Tyst läge ]

Tyst läge

[ Pekkontroller ]

Tryck på kontroller

[ HDMI ]

HDMI

[ USB-anslutningsprioritet ]

USB-anslutningsprioritet

[ Platsdata (inbyggd) ]

Platsdata (inbyggd)

[ Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR) ]

Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR).

[ Tilldela fjärrkontroll (WR) Fn-knapp ]

Tilldela Fn-knapp för fjärrkontroll (WR).

[ Överensstämmelsemärkning ]

Överensstämmelsemärkning

[ Batteriinformation ]

Batteriinformation

[ USB-strömleverans ]

USB-strömförsörjning

[ Energibesparing (fotoläge) ]

Energibesparing (fotoläge)

[ Fack tomt frigöringslås ]

Slot Tom Frigöringslås

[ Spara/ladda menyinställningar ]

Spara/ladda menyinställningar

[ Återställ alla inställningar ]

Återställ alla inställningar

[ Firmwareversion ]

Firmware-version

Se även

"Standardinställningar för inställningsmeny" ( standardinställningar för inställningsmeny )