Slå på kameran, välj ett språk och ställ klockan. Innan du använder kameran för första gången, följ stegen nedan för att välja språk och tidszon och ställa in klockan så att rätt tid och datum kommer att spelas in med alla bilder du tar.

 1. Tryck på G och markera [ Språk ] i inställningsmenyn och tryck på 2 .

  För information om hur du använder menyerna, se "Använda menyerna" ( Använda menyerna ).

 2. Välj ett språk.

  Tryck på 1 eller 3 för att markera önskat språk och tryck på J (de tillgängliga språken varierar med det land eller den region där kameran ursprungligen köptes).

 3. Markera [ Tidszon och datum ] och tryck på 2 .
 4. Välj en tidszon.
  • Välj [ Tidszon ] på skärmen [ Tidszon och datum ].

  • Displayen listar valda städer i den valda zonen och skillnaden mellan tiden i den valda zonen och UTC.

  • Markera en tidszon på skärmen [ Tidszon ] och tryck på J

 5. Slå på eller av sommartid.
  • Välj [ Sommartid ] på skärmen [ Tidszon och datum ].

  • Välj [ ON ] (sommartid på) eller [ OFF ] (sommartid av).

  • Om du väljer [ ON ] flyttas klockan fram en timme; för att ångra effekten, välj [ OFF ].

 6. Ställ klockan.
  • Välj [ Datum och tid ] i [ Tidszon och datum ]-skärmen.

  • Tryck på J efter att du har använt multiväljaren för att ställa in klockan på datum och tid i den valda tidszonen i [ Datum och tid ]-skärmen (observera att kameran använder en 24-timmarsklocka).

 7. Välj ett datumformat.
  • Välj [ Datumformat ] i [ Tidszon och datum ]-skärmen.

  • Markera önskat datum (år, månad och dag) visningsordning och tryck på J .

 8. Stäng menyerna.

  Tryck lätt ned avtryckaren halvvägs för att gå tillbaka till fotograferingsläget.

t -ikonen

En blinkande t -ikon på fotograferingsdisplayen indikerar att kameraklockan har återställts. Datum och tid som spelas in med nya fotografier kommer inte att vara korrekta; använd alternativet [ Tidszon och datum ] > [ Datum och tid ] i inställningsmenyn för att ställa in klockan på rätt tid och datum. Kameraklockan drivs av ett oberoende klockbatteri. Klockbatteriet laddas när huvudbatteriet sätts i kameran. Det tar cirka 2 dagar att ladda. När den har laddats kommer den att driva klockan i ungefär en månad.