Kameran kan anslutas till TV-apparater, inspelare och andra enheter med HDMI-kontakter. Använd en HDMI-kabel av typ A från tredje part. Kabeln måste köpas separat. Stäng alltid av kameran innan du ansluter eller kopplar bort en kabel.

1

HDMI-kontakt för anslutning till kamera

2

HDMI-kontakt för anslutning till extern enhet *

  • Välj en kabel med en kontakt som matchar kontakten på HDMI-enheten.