Alternativet [ Autoåterställning av fokusposition ] har lagts till under [ Focus shift shooting ] i fototagningsmenyn.

  • När [ ON ] väljs återgår fokus till startpositionen när alla bilder i den aktuella sekvensen har tagits. Detta sparar dig att behöva fokusera om varje gång när du fotograferar motiv på samma fokusavstånd flera gånger i följd.

  • När [ OFF ] väljs förblir fokus fixerad vid läget för den sista bilden i sekvensen. Detta gör att du kan börja från den senaste fokuspositionen när du fotograferar ett enda motiv över flera serier i följd.