Alternativet [ Rotate tall ] i uppspelningsmenyn har bytt namn till [ Auto-rotate pictures ]. När [ ON ] är valt kommer displayerna i monitorn och sökaren att rotera för att matcha kameraorienteringen under uppspelning.

  • När [ ON ] väljs för [ Auto rotate info display ] i inställningsmenyn kommer ikonerna i uppspelningsdisplayen också att rotera för att matcha kameraorienteringen.