Alternativet [ Rotate tall ] i uppspelningsmenyn har bytt namn till [ Auto-rotate pictures ] . När [ ON ] är valt kommer displayerna i monitorn och sökaren att rotera för att matcha kameraorienteringen under uppspelning.

  • När [ ON ] väljs för [ Auto rotate info display ] i inställningsmenyn kommer ikonerna i uppspelningsdisplayen också att rotera för att matcha kameraorienteringen.

  • När kameran hålls i hög riktning tar 1 och 3 -knapparna de roller som normalt spelas av 4 och 2 -knapparna, medan 4 och 2 knapparna har de roller som normalt spelas av 1 och 3 -knapparna.