Röstmemon på upp till 60 sekunder kan läggas till fotografier.

 1. Välj fotografiet.

  Endast ett röstmemo kan spelas in per bild; Ytterligare röstmemon kan inte spelas in för bilder som redan är markerade med en h -ikon. Det befintliga röstmemo måste raderas innan ett annat kan spelas in ( Ta bort röstmemo ).

 2. Håll ned b -knappen.
  • Ljud spelas in medan knappen hålls nedtryckt.

  • Under inspelning visar kameran en b -ikon och en nedräkning av den återstående inspelningstiden, i sekunder.

 3. Släpp b -knappen.

  • Inspelningen avslutas.

  • Bilder med röstmemon indikeras med h -ikoner.

Inspelning ej tillgänglig

Röstmemon kan inte läggas till videor eller Image Dust Off-referensdata.

Inspelningsbegränsningar

Röstmemon kan inte spelas in om:

 • foto-/videoväljaren vrids till 1 eller

 • en multipelexponering pågår.

Varning: Spela in röstmemon

Pekkontrollerna är inaktiverade och andra bilder kan inte visas medan inspelning pågår.

Avbryter inspelning

Om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerakontroller kan inspelningen avslutas. Under fotografering med intervalltimer avslutas inspelningen cirka två sekunder innan nästa bild tas; inspelningen avslutas också när kameran stängs av.

Lagringsplats

Röstmemon för bilder tagna med två minneskort isatta och [ Säkerhetskopiering ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valt för [ Roll spelad av kortet i kortplats 2 ] i fototagningen menyn spelas in med kopiorna på båda korten.

Röstmemo filnamn

Röstmemofilnamn har formen "DSC_nnnn.WAV". Röstmemot har samma filnummer ("nnnn") som bilden som den är associerad med. Till exempel skulle röstmemot för bilden "DSC_0002.JPG" ha filnamnet "DSC_0002.WAV". Röstmemofilnamn kan visas på en dator.

 • Röstmemon för foton inspelade med [ Adobe RGB ] vald för [ Färgrymd ] i fototagningsmenyn har namn av formen "_DSCnnnn.WAV".

 • Röstmemon för foton inspelade med ett annat prefix än "DSC" som valts för [ Filnamn ] i fototagningsmenyn kommer att spelas in med det valda prefixet istället för "DSC".

i -menyn

Inspelning kan också initieras genom att markera [ Spela in röstmemo ] i uppspelningsmenyn och trycka på J . För att avsluta inspelningen, tryck på J en andra gång.