En "FTP"-indikator visas nu i fotograferingsdisplayen när kameran är ansluten till en FTP-server.

  • I händelse av ett FTP-anslutningsfel blir indikatorn röd och en C -ikon kommer att visas.