Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer når AF‑C er valgt.

Alternativ

Beskrivelse

G

[ Release ]

Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).

F

[ Fokus ]

Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film