Velg den laveste lukkerhastigheten som er tilgjengelig med blits i modus P eller A .

Uavhengig av innstillingen som er valgt for e2 [ Blitslukkerhastighet ], kan lukkerhastighetene være så langsomme som 30 s i modusene S og M eller ved blitsinnstillinger for sakte synkronisering, langsom bakre gardinsynkronisering eller rødøyereduksjon med langsom synkronisering.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film