Velg et filnummereringsalternativ.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Når en ny mappe opprettes eller et nytt minnekort settes inn i kameraet, fortsetter filnummereringen fra det sist brukte nummeret. Dette forenkler filbehandlingen ved å minimere forekomsten av dupliserte filnavn når flere kort brukes.

[ Av ]

Når en ny mappe opprettes eller et nytt minnekort settes inn, starter filnummereringen på nytt fra 0001. Hvis gjeldende mappe allerede inneholder bilder, fortsetter filnummereringen i stedet fra det høyeste filnummeret i gjeldende mappe. Hvis du velger [ Av ] etter å ha valgt [ ], vil kameraet lagre gjeldende filnummer. Filnummereringen vil gjenopptas fra den tidligere lagrede verdien neste gang [ ] velges.

[ Tilbakestill ]

Tilbakestill filnummereringen for [ ]. Hvis gjeldende mappe er tom, vil filnummereringen starte på nytt fra 0001 med neste bilde tatt. Hvis gjeldende mappe inneholder bilder, vil det neste bildet som tas, bli tildelt et filnummer ved å legge til ett til det høyeste filnummeret i gjeldende mappe.

Filnummersekvens
  • Hvis et bilde blir tatt når gjeldende mappe inneholder et bilde nummerert 9999, opprettes en ny mappe og filnummereringen starter på nytt fra 0001.

  • Når gjeldende mappenummer når 999, vil ikke kameraet lenger kunne opprette nye mapper, og utløseren vil bli deaktivert hvis:

    • Den gjeldende mappen inneholder 5000 bilder (i tillegg vil filmopptak bli deaktivert hvis kameraet beregner at antall filer som trengs for å ta opp en film med maksimal lengde vil resultere i at mappen inneholder over 5000 filer)

    • Den gjeldende mappen inneholder et bilde nummerert 9999 (i tillegg vil filmopptak bli deaktivert hvis kameraet beregner at antall filer som trengs for å ta opp en film med maksimal lengde vil resultere i en fil nummerert over 9999)

    For å gjenoppta opptak, velg [ Tilbakestill ] for egendefinert innstilling d7 [ Filnummersekvens ] og formater deretter gjeldende minnekort eller sett inn et nytt minnekort.

Mappenummerering
  • Hvis et bilde tas når gjeldende mappe inneholder 5000 bilder eller et bilde nummerert 9999, vil en ny mappe opprettes og velges som gjeldende mappe.

  • Den nye mappen er tildelt et nummer én høyere enn gjeldende mappenummer. Hvis en mappe med det nummeret allerede eksisterer, vil den nye mappen bli tildelt det laveste tilgjengelige mappenummeret.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film