Velg om eksponeringen skal låses når utløseren trykkes ned.

Alternativ

Beskrivelse

O

[ På (halvt trykk) ]

Når du trykker utløseren halvveis ned, låses eksponeringen.

P

[ På (seriemodus) ]

Eksponeringen låses bare mens utløseren trykkes helt ned.

[ Av ]

Å trykke på utløseren låser ikke eksponeringen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film