Velg om utløseren kan brukes til å fokusere. Hvis [ Kun AF‑ON ] er valgt, vil ikke kameraet fokusere når utløseren trykkes halvveis ned. Fokus kan bare justeres ved hjelp av AF-ON- knappen eller andre kontroller som AF-ON er tilordnet til ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film