Tilpass driften av hoved- og underkommandoskivene.

Omvendt rotasjon

Vend rotasjonsretningen til kommandohjulene for utvalgte operasjoner.

  • Marker [ Eksponeringskompensasjon ] eller [ Lukkerhastighet/blenderåpning ] og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).

  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

Endre Hoved/Sub

Vend om på rollene til hoved- og underkommandoskivene.

Alternativ

Beskrivelse

[ Eksponeringsinnstilling ]

Hvis [ ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kontrollere blenderåpningen og underkommandohjulets lukkerhastighet. Hvis [ På (Modus A) ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kun brukes til å stille inn blenderåpning i modus A.

[ Autofokusinnstilling ]

Hvis [ ] er valgt, kan AF-områdemodus velges ved å holde AF-modusknappen nede og rotere hovedkommandohjulet, autofokusmodus ved å holde AF-modusknappen nede og rotere underkommandohjulet.

Blenderinnstilling

Velg om blenderåpningen kan justeres ved hjelp av blenderringen på CPU-objektiver i modusene A og M .

Alternativ

Beskrivelse

[ Underkommandoskive ]

Blenderåpningen kan bare justeres med underkommandohjulet (eller med hovedkommandohjulet hvis [ ] er valgt for [ Endre hoved/sub ] > [ Eksponeringsinnstilling ]).

[ Blenderring ]

Blenderåpningen kan justeres med objektivets blenderring. Kameraets blenderåpning viser blenderåpningen i trinn på 1 EV, selv om brøkdeler av 1 EV fortsatt kan velges med blenderringen.

  • Uavhengig av alternativet som er valgt for [ Blenderinnstilling ], må blenderåpningen for objektiver som ikke er utstyrt med blenderring (type G- og E-objektiver) justeres ved hjelp av underkommandohjulet.

  • Når du bruker ikke-CPU-objektiver, oppgi objektivdata ved hjelp av [ Non-CPU-objektivdata ]-elementet i oppsettmenyen ( Bruke ikke-CPU-objektiver (Non-CPU Lens Data) ) og juster blenderåpningen med objektivets blenderring.

Velg rollene som spilles av multivelgeren og kommandohjulene under avspilling og menynavigering.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Avspilling :

  • Hovedkommandohjulet kan brukes til å velge bildet som vises under avspilling på full skjerm. Underkommandohjulet kan brukes til å hoppe forover eller bakover i henhold til alternativet som er valgt for [ Sub-dial frame advance ].

  • Under avspilling av miniatyrbilder kan hovedkommandohjulet brukes til å markere miniatyrbilder og underkommandohjulet for å side opp eller ned.

Menyer * :

Bruk hovedkommandohjulet for å markere menyelementer. Ved å rotere underkommandohjulet med klokken vises undermenyen for det uthevede alternativet. Ved å rotere den mot klokken vises forrige meny.

2

[ På (bildegjennomgang ekskludert) ]

Når det gjelder [ ] bortsett fra at kommandohjulene ikke kan brukes til avspilling under bildevisning.

[ Av ]

Bruk multivelgeren til å velge bildet som skal vises under avspilling på full skjerm eller for å markere bilder eller menyelementer.

  • Underkommandohjulet kan ikke brukes til å velge uthevede elementer. For å velge uthevede elementer, trykk på J eller 2 .

Sub-Dial Frame Advance

Velg antall bilder som kan hoppes over ved å rotere underkommandohjulet under avspilling på full skjerm. Dette alternativet trer bare i kraft når [ ] eller [ På (bildegjennomgang ekskludert) ] er valgt for [ Menyer og avspilling ].

Alternativ

Beskrivelse

[ 10 bilder ]

Hopp frem eller tilbake 10 bilder om gangen.

[ 50 bilder ]

Hopp frem eller tilbake 50 bilder om gangen.

c

[ Vurdering ]

Gå til neste eller forrige bilder med den valgte vurderingen. For å velge vurdering, uthev [ Rating ] og trykk på 2 .

P

[ Beskytt ]

Gå til neste eller forrige beskyttede bilde.

C

[ Kun stillbilder ]

Gå til neste eller forrige bilde.

1

[ Kun filmer ]

Gå til neste eller forrige film.

u

[ Mappe ]

Roter underkommandohjulet for å velge en mappe.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film