Velg funksjonene som utføres enten ved å trykke på kamerakontroller eller ved å trykke på kontroller og rotere kommandohjul under stillbildefotografering.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  Alternativ

  0

  [ Forhåndsvisningsknapp ]

  3

  [ Fn-knapp ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knapp ]

  V

  [ AF-ON-knapp ]

  n

  [ BKT-knapp ]

  z

  [ Filmopptaksknapp ]

 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:

  Alternativ

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [kun AE-lås ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ FV-lås ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  4

  4

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  4

  4

  %

  [ Forhåndsvisning (Lv maks. blenderåpning) ]

  4

  4

  L

  [ Matrisemåling ]

  4

  4

  M

  [ Sentrumsvektet måling ]

  4

  4

  N

  [ Spotmåling ]

  4

  4

  t

  [ Høydepunktsvektet måling ]

  4

  4

  1

  [ Bracketing burst ]

  4

  4

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  4

  4

  b

  [ Visning av rammenett ]

  4

  4

  !

  [ Søker virtuell horisont ]

  4

  4

  O

  [ MIN MENY ]

  4

  4

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  4

  4

  K

  [ Avspilling ]

  4

  4

  J

  [ Velg bildeområde ]

  4

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  w

  [ Måling ]

  4

  t

  [ Auto bracketing ]

  4

  $

  [ Multieksponering ]

  4

  2

  [ HDR (høyt dynamisk område) ]

  4

  z

  [ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

  4

  4

  v

  [ 1 trinn spd/blenderåpning ]

  4

  4

  w

  [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

  4

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • Følgende alternativer er tilgjengelige:

  Alternativ

  Beskrivelse

  A

  [ AF-ON ]

  Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  D

  [ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.

  C

  [kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

  r

  [ FV-lås ]

  Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for valgfrie blitsenheter; trykk igjen for å avbryte FV-låsen.

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn. Hvis blitsen for øyeblikket er av, vil synkronisering med frontgardin bli valgt mens kontrollen trykkes inn.

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  Hold kontrollen for å stoppe blenderåpningen og forhåndsvise dybdeskarpheten under søkerfotografering. Når du trykker på kontrollen under live view, stopper blenderåpningen ned til den valgte verdien.

  %

  [ Forhåndsvisning (Lv maks. blenderåpning) ]

  Trykk på kontrollen for midlertidig å velge maksimal blenderåpning for en forbedret forhåndsvisning av fokus under direktevisning.

  L

  [ Matrisemåling ]

  [ Matrisemåling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  M

  [ Sentrumsvektet måling ]

  [ Sentervektet måling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  N

  [ Spotmåling ]

  [ Spot metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  t

  [ Høydepunktsvektet måling ]

  [ Highlight-weighted metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Hvis kontrollen trykkes når et annet alternativ enn [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen i utløsermodus

   Ch
   ,
   Cl
   , eller
   Qc
   , vil kameraet ta alle bildene i gjeldende bracketing-program og gjenta bracketing-serien mens utløseren trykkes ned. I utløsermodusene S og Q vil opptaket avsluttes etter den første bracketing-serie.

  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] vil kameraet ta bilder mens utløseren trykkes ned og bruke hvitbalanse bracketing på hvert bilde.

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  • Hvis et JPEG-alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil en NEF (RAW)-kopi bli tatt opp med det neste bildet tatt etter at kontrollen er trykket (inntil bildet er tatt, vil "RAW" vises på skjermens bildekvalitet). Den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil gjenopprettes når du fjerner fingeren fra utløserknappen eller trykker på kontrollen igjen, og avbryter [ + NEF (RAW) ].

  • NEF (RAW)-kopier tas opp med innstillingene som er valgt for [ NEF (RAW)-opptak ] i fotoopptaksmenyen.

  b

  [ Visning av rammenett ]

  Trykk på kontrollen for å vise et rammenett i søkeren eller skjermen. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  !

  [ Søker virtuell horisont ]

  Trykk på kontrollen for å se en virtuell horisontvisning i søkeren. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  O

  [ MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY." Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

  K

  [ Avspilling ]

  Trykk på kontrollen for å starte avspilling.

  J

  [ Velg bildeområde ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.

  w

  [ Måling ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.

  t

  [ Auto bracketing ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge bracketing-trinn eller Active D-Lighting-mengde.

  $

  [ Multieksponering ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.

  2

  [ HDR (høyt dynamisk område) ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge HDR-styrke.

  z

  [ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

  Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å velge utløserforsinkelsen.

  v

  [ 1 trinn spd/blenderåpning ]

  Gjør justeringer av lukkerhastighet og blenderåpning i trinn på 1 EV, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b1 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

  • I modusene S og M kan lukkerhastigheten justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere hovedkommandohjulet.

  • I modus A og M kan blenderåpningen justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere underkommandohjulet.

  w

  [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et objektivnummer som er lagret ved å bruke [ Non-CPU lens data ]-elementet i oppsettmenyen.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film