Velg funksjonene som utføres enten ved å trykke på kamerakontroller eller ved å trykke på kontroller og rotere kommandohjul under stillbildefotografering.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  Alternativ

  0

  [ Forhåndsvisningsknapp ]

  3

  [ Fn-knapp ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knapp ]

  V

  [ AF-ON-knapp ]

  n

  [ BKT-knapp ]

  z

  [ Filmopptaksknapp ]

 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:

  Alternativ

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [ kun AE-lås ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ FV-lås ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  4

  4

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  4

  4

  %

  [ Forhåndsvisning (Lv maks. blenderåpning) ]

  4

  4

  L

  [ Matrisemåling ]

  4

  4

  M

  [ Sentrumsvektet måling ]

  4

  4

  N

  [ Spotmåling ]

  4

  4

  t

  [ Høydepunktsvektet måling ]

  4

  4

  1

  [ Bracketing burst ]

  4

  4

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  4

  4

  b

  [ Visning av rammenett ]

  4

  4

  !

  [ Søker virtuell horisont ]

  4

  4

  O

  [ MIN MENY ]

  4

  4

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  4

  4

  K

  [ Avspilling ]

  4

  4

  J

  [ Velg bildeområde ]

  4

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  w

  [ Måling ]

  4

  t

  [ Auto bracketing ]

  4

  $

  [ Multieksponering ]

  4

  2

  [ HDR (høyt dynamisk område) ]

  4

  z

  [ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

  4

  4

  v

  [ 1 trinn spd/blenderåpning ]

  4

  4

  w

  [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

  4

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • Følgende alternativer er tilgjengelige:

  Alternativ

  Beskrivelse

  A

  [ AF-ON ]

  Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  D

  [ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

  r

  [ FV-lås ]

  Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for valgfrie blitsenheter; trykk igjen for å avbryte FV-låsen.

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn. Hvis blitsen for øyeblikket er av, vil synkronisering med frontgardin bli valgt mens kontrollen trykkes inn.

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  Hold kontrollen for å stoppe blenderåpningen og forhåndsvise dybdeskarpheten under søkerfotografering. Når du trykker på kontrollen under live view, stopper blenderåpningen ned til den valgte verdien.

  %

  [ Forhåndsvisning (Lv maks. blenderåpning) ]

  Trykk på kontrollen for midlertidig å velge maksimal blenderåpning for en forbedret forhåndsvisning av fokus under direktevisning.

  L

  [ Matrisemåling ]

  [ Matrisemåling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  M

  [ Sentrumsvektet måling ]

  [ Sentrumsvektet måling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  N

  [ Spotmåling ]

  [ Spot metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  t

  [ Høydepunktsvektet måling ]

  [ Highlight-weighted metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Hvis kontrollen trykkes inn når et annet alternativ enn [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen i utløsermodus

   Ch
   ,
   Cl
   eller
   Qc
   , vil kameraet ta alle bildene i gjeldende bracketing-program og gjenta bracketing-serien mens utløseren trykkes ned. I utløsermodusene S og Q vil opptaket avsluttes etter den første bracketing-serie.

  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] vil kameraet ta bilder mens utløserknappen trykkes ned og bruke hvitbalanse bracketing på hvert bilde.

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  • Hvis et JPEG alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil en NEF ( RAW ) kopi bli tatt opp med neste bilde tatt etter at kontrollen er trykket (inntil bildet er tatt, vil " RAW " vises på skjermens bildekvalitet). Den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil gjenopprettes når du fjerner fingeren fra utløserknappen eller trykker på kontrollen igjen, og avbryter [ + NEF ( RAW ) ].

  • NEF ( RAW )-kopier tas opp med innstillingene som er valgt for [ NEF ( RAW )-opptak ] i fotoopptaksmenyen.

  b

  [ Visning av rammenett ]

  Trykk på kontrollen for å vise et rammenett i søkeren eller skjermen. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  !

  [ Søker virtuell horisont ]

  Trykk på kontrollen for å se en virtuell horisontvisning i søkeren. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  O

  [ MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

  3

  [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

  Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

  K

  [ Avspilling ]

  Trykk på kontrollen for å starte avspilling.

  J

  [ Velg bildeområde ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.

  w

  [ Måling ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.

  t

  [ Auto bracketing ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge bracketing-trinn eller Active D-Lighting-mengde.

  $

  [ Multieksponering ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.

  2

  [ HDR (høyt dynamisk område) ]

  Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge HDR-styrke.

  z

  [ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

  Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å velge utløserforsinkelsen.

  v

  [ 1 trinn spd/blenderåpning ]

  Gjør justeringer av lukkerhastighet og blenderåpning i trinn på 1 EV, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b1 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

  • I modusene S og M kan lukkerhastigheten justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere hovedkommandohjulet.

  • I modus A og M kan blenderåpningen justeres i trinn på 1 EV ved å holde kontrollen og rotere underkommandohjulet.

  w

  [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et objektivnummer som er lagret ved hjelp av [ Non-CPU lens data ]-elementet i oppsettmenyen.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film