Velg når bakgrunnsbelysningen på kontrollpanelet lyser.

  • Hvis [ Av ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse når strømbryteren dreies til D Bakgrunnslyset slås av når utløseren trykkes halvveis eller helt ned.

  • Hvis [ ] er valgt, vil bakgrunnsbelysningen lyse mens standby-timeren er aktiv. Merk at dette øker forbruket på batteriet. Bakgrunnslyset slås av mens utløseren trykkes halvveis eller helt ned, men slås på igjen når knappen slippes.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film