Utvid rekkevidden av lukkerhastigheter som er tilgjengelige i modus M ; den laveste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når [ ] er valgt, er 900 s (15 minutter). Forlengede lukkerhastigheter kan brukes til bilder av nattehimmelen og i andre situasjoner som krever at lukkeren forblir åpen i lange perioder.

  • For å bruke utvidede lukkerhastigheter, velg [ ] og velg en lukkerhastighet på 60 s eller lavere.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film