Ved å velge [ Ja ] kan justeringer som vanligvis gjøres ved å holde en knapp og rotere et kommandohjul gjøres ved å rotere kommandohjulet etter at knappen er sluppet. Dette avsluttes når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller standby-timeren utløper.

  • [ Slippknapp for å bruke hjulet ] gjelder E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) og AF-modusknappene.

  • [ Utløserknapp for å bruke skive ] gjelder også for kontroller som har blitt tildelt følgende roller ved hjelp av egendefinerte innstillinger f3 eller g2 [ Egendefinerte kontroller ]: [ Velg bildeområde ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Lysmåling ], [ Automatisk bracketing ], [ Multieksponering ], [ HDR (høyt dynamisk område) ], [ Eksponeringsforsinkelsesmodus ], [ 1-trinns spd/blenderåpning ] og [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film