Velg hvordan kameraet justerer blitsnivået når eksponeringskompensasjon brukes.

Alternativ

Beskrivelse

Y E

[ Hele rammen ]

Kameraet justerer både blitsnivå og eksponering. Dette endrer eksponeringen for hele bildet.

E

[ Bare bakgrunn ]

Eksponeringskompensasjon justeres kun for bakgrunnen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film