Når [ Sentervektet måling ] er valgt, tildeler kameraet størst vekt til et område i midten av søkeren når eksponeringen stilles inn. Egendefinert innstilling b4 [ Sentervektet område ] brukes til å velge størrelsen på området som gis størst vekt når [ Sentervektet måling ] er valgt.

  • Hvis et ikke-CPU eller AF‑S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED-objektiv er festet, er størrelsen på området fastsatt til φ12 mm.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film