Kameraet fortsetter å måle eksponeringen i en angitt tid etter at utløseren er trykket halvveis ned. Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å måle eksponeringen når ingen operasjoner utføres.

  • Lukkerhastigheten og blenderåpningen i kontrollpanelet og søkeren slås av automatisk når standby-timeren utløper.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film