Velg bildefremføringshastighet for lavhastighets kontinuerlig utløsermodus; alternativene varierer fra [ 6 fps ] til [ 1 fps ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film