Velg om E knappen er nødvendig for eksponeringskompensasjon.

Alternativ

Beskrivelse

[ På (Automatisk tilbakestilling) ]

Eksponeringskompensasjon kan justeres ved å rotere kommandohjulet som ikke brukes for lukkerhastighet eller blenderåpning. Innstillingen valgt med kommandohjulet tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.

[ ]

Eksponeringskompensasjon kan justeres ved å rotere kommandohjulet som ikke brukes for lukkerhastighet eller blenderåpning. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.

[ Av ]

Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på E knappen og dreie hovedkommandohjulet.

  • Denne innstillingen trer i kraft i modusene P , S og A . Enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i andre moduser.

  • Kommandohjulet som brukes varierer med opptaksmodusen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film