Velg om kameraet oppdager og fokuserer på ansikter eller på ansikter og øyne når [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ansikts- og øyegjenkjenning på ]

Hvis kameraet oppdager et portrettmotiv under live view-fotografering, vil det automatisk fokusere på det ene eller det andre av motivets øyne. Under søkerfotografering eller filmopptak eller hvis øynene ikke registreres, vil kameraet i stedet fokusere på motivets ansikt.

[ Ansiktsgjenkjenning på ]

Når kameraet oppdager et portrettmotiv, fokuserer det automatisk på motivets ansikt.

[ Av ]

Ansikts- og øyegjenkjenning deaktivert.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film