Velg funksjonene som utføres enten ved å trykke på kamerakontroller eller ved å trykke på kontroller og rotere kommandohjul under filming.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  Alternativ

  0

  [ Forhåndsvisningsknapp ]

  2

  [ Fn-knapp ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knapp ]

  V

  [ AF-ON-knapp ]

  G

  [ Utløserknapp ]

 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:

  Alternativ

  0

  2

  !

  V

  G

  t

  [ Strømåpning (åpen) ]

  4

  q

  [ Strømåpning (lukke) ]

  4

  i

  [ Eksponeringskompensasjon + ]

  4

  h

  [ Eksponeringskompensasjon - ]

  4

  b

  [ Visning av rammenett ]

  4

  4

  J

  [ Velg bildeområde ]

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  C

  [ kun AE-lås ]

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  C

  [ Ta bilder ]

  4

  1

  [ Ta opp filmer ]

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

 • Følgende alternativer er tilgjengelige:

  Alternativ

  Beskrivelse

  t

  [ Strømåpning (åpen) ]

  Blenderåpningen utvides mens Pv -knappen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Fn-knapp ] > [ Strømåpning (lukk) ] for knappkontrollert blenderåpning.

  q

  [ Strømåpning (lukke) ]

  Blenderåpningen blir smalere mens Fn -knappen trykkes ned. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Forhåndsvisningsknapp ] > [ Strømåpning (åpen) ] for knappkontrollert blenderåpning.

  i

  [ Eksponeringskompensasjon + ]

  Eksponeringskompensasjonen øker mens Pv -knappen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Fn-knapp ] > [ Eksponeringskompensasjon − ] for knappkontrollert eksponeringskompensasjon.

  h

  [ Eksponeringskompensasjon − ]

  Eksponeringskompensasjonen reduseres mens Fn -knappen trykkes ned. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Forhåndsvisningsknapp ] > [ Eksponeringskompensasjon + ] for knappkontrollert eksponeringskompensasjon.

  b

  [ Visning av rammenett ]

  Trykk på kontrollen for å vise et rammenett på skjermen. Trykk på kontrollen igjen for å slå av skjermen.

  J

  [ Velg bildeområde ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet for filmer. Merk at bildeområdet ikke kan endres mens opptak pågår.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting for filmer.

  A

  [ AF-ON ]

  Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

  C

  [ Ta bilder ]

  Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med et sideforhold på 16:9.

  1

  [ Ta opp filmer ]

  Trykk utløseren halvveis ned for å starte live view. Hvis fokusmodusvelgeren er i AF- posisjon, kan du trykke utløseren halvveis ned igjen for å fokusere. For å starte filmopptak trykker du utløseren helt ned. Trykk på utløseren igjen for å avslutte opptaket.

  • Når [ Ta opp filmer ] er valgt, kan ikke utløserknappen brukes til andre formål enn å ta opp filmer.

  • For å avslutte live view, trykk på a knappen.

  • Utløserknappene på valgfrie trådløse fjernkontroller eller fjernkontroller fungerer på samme måte som kameraets utløserknapp.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Strømåpning er kun tilgjengelig i modusene A og M .

 • Et 6 ikon som vises på skjermen indikerer at blenderåpningen ikke kan brukes.

 • Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film