Velg rollen som er tildelt J -knappen under stillfotografering og avspilling.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på J velges det midtre fokuspunktet.

K

[ Uthev aktivt fokuspunkt ]

Ved å trykke på J fremheves det aktive fokuspunktet.

[ Ingen ]

Å trykke på J under opptak har ingen effekt.

Live visning

Alternativ

Beskrivelse

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på J velges det midtre fokuspunktet.

p

[ Zoom på/av ]

Trykk på J for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet. Trykk J igjen for å gå tilbake til forrige skjerm.

For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

[ Ingen ]

Å trykke på J under opptak har ingen effekt.

Avspillingsmodus

Uansett hvilket alternativ som er valgt, vil filmavspilling startes ved å trykke på J når en film vises på full skjerm.

Alternativ

Beskrivelse

n

[ Miniatyrbilde på/av ]

Trykk på J for å veksle mellom fullskjerms og 4-, 9- eller 72-bilders miniatyravspilling.

o

[ Se histogrammer ]

Et histogram vises mens J knappen trykkes. Histogramvisningen er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.

p

[ Zoom på/av ]

Trykk på J for å zoome inn på området rundt det aktive fokuspunktet. Trykk J igjen for å gå tilbake til forrige skjerm.

  • For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .

  • Zoom er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.

u

[ Velg spor og mappe ]

Trykk på J for å vise dialogboksen [ Velg spor og mappe ], hvor du deretter kan velge et spor og mappe for avspilling.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film