I modusene f , d , e , k , l og m kan du velge om kameraet i tillegg til å lagre bilder i JPEG format skal lagre NEF ( RAW )-kopier uten at effektene brukes.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Kameraet lagrer en NEF ( RAW ) kopi i tillegg til en JPEG kopi som effekten er brukt på.

[ Av ]

Kameraet lagrer kun en JPEG kopi som effekten er brukt på.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film