Når fokustopp er aktivert under live view-fotografering i manuell fokusmodus, indikeres objekter som er i fokus med fargede konturer på skjermen. Du kan velge farge.

Alternativ

Beskrivelse

[ Toppnivå ]

Velg mellom [ 3 (høy følsomhet) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (lav følsomhet) ] og [ Av ]. Jo høyere verdi, desto større dybde vil bli vist som i fokus. Fokustopp utføres ikke i spesialeffektmoduser.

[ Høydepunktsfarge ]

Velg en høylysfarge fra [ Rød ], [ Gul ], [ Blå ] og [ Hvit ].

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film