Velg elementene som er oppført i i menyen som vises når i knappen trykkes inn under søkerfotografering. For informasjon om å tilpasse i menyen, se "Tilpasse i menyen: Tilpass i menyen" ( Tilpasse i menyen: Tilpass i menyen ).

Punkt

0

J

[ Velg bildeområde ]

Justere bildeområdeinnstillinger

8

[ Bildekvalitet ]

Justering av bildekvalitet

o

[ Bildestørrelse ]

Velge en bildestørrelse

N

[ Se minnekortinformasjon ]

Vis minnekortinformasjon

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Eksponeringskompensasjon

9

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet)

m

[ Hvitbalanse ]

Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse)

h

[ Angi Picture Control ]

Bildebehandling (bildekontroller)

p

[ Fargerom ]

Farge rom

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

r

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

w

[ Måling ]

Velge hvordan kameraet angir eksponering

c

[ Blitsmodus ]

Blitsmoduser

Y

[ Blitskompensasjon ]

Blitskompensasjon

g

[ Autofokusmodus ]

Autofokusmodus

t

[ AF-områdemodus ]

AF-områdemodus

t

[ Auto bracketing ]

Varierende eksponering eller hvitbalanse over en serie fotografier (bracketing)

$

[ Multieksponering ]

Kombinere flere eksponeringer i et enkelt bilde (flereksponering)

2

[ HDR (høyt dynamisk område) ]

Høyt dynamisk område (HDR)

7

[ Intervalltimer-opptak ]

Ta bilder med et angitt intervall (Interval Timer Shooting)

8

[ Time-lapse film ]

Lage en film fra bilder (Time-Lapse Movie)

9

[ Fokusskift fotografering ]

Varierende fokus over en serie bilder (fokusskifte-opptak)

v

[ Se utgivelsesmodus ]

Vis utgivelsesmodus

w

[ Egendefinerte kontroller ]

f3: Egendefinerte kontroller

z

[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

d4: Eksponeringsforsinkelsesmodus

Z

[ Bluetooth tilkobling ]

Bluetooth tilkobling

U

[ Wi-Fi-tilkobling ]

Wi-Fi-tilkobling

Vis minnekortinformasjon

Se sporet som er valgt som destinasjon for nye bilder og rollen som kortet spiller i spor 2 når to minnekort er satt inn. Dette elementet kan brukes til å vise, men ikke til å endre det valgte alternativet.

  • Rollen som spilles av kortet i spor 2 kan velges ved å bruke [ Role spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen ( Bruk av to minnekort ).

Vis utgivelsesmodus

Se gjeldende utgivelsesmodus. Dette elementet kan brukes til å vise, men ikke endre det valgte alternativet.

Bluetooth tilkobling

Slå Bluetooth tilkoblingen på eller av.

Wi-Fi-tilkobling

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi.

  • Aktiver Wi-Fi for å etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller mellom kameraet og smarttelefoner eller nettbrett (smartenheter) som kjører SnapBridge appen.

  • For å slå av Wi-Fi, uthev [ Wi-Fi-tilkobling ] i i menyen og trykk på J ; hvis Wi-Fi for øyeblikket er aktivert, vil en [ Lukk Wi-Fi-tilkobling ]-ledeteksten vises. Trykk J for å avslutte tilkoblingen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film