Velg mellom følgende visningsalternativer for fokuspunkt:

Fokuspunktbelysning

Velg om det aktive fokuspunktet skal utheves i søkeren.

Alternativ

Beskrivelse

[ Auto ]

Det valgte fokuspunktet utheves automatisk i rødt etter behov for å etablere kontrast med bakgrunnen.

[ ]

Det valgte fokuspunktet er alltid uthevet i rødt, uavhengig av lysstyrken på bakgrunnen. Avhengig av lysstyrken til bakgrunnen, kan det valgte fokuspunktet være vanskelig å se.

[ Av ]

Det valgte fokuspunktet er ikke uthevet.

Manuell fokusmodus

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Fokuspunktet vises til enhver tid i manuell fokusmodus.

[ Av ]

Fokuspunktet vises kun under valg av fokuspunkt.

Dynamic-Area AF Assist

Velg om både det valgte fokuspunktet og de omkringliggende fokuspunktene skal vises i dynamisk AF-modus.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Vis både det valgte fokuspunktet og omkringliggende fokuspunkter.

[ Av ]

Vis kun det valgte fokuspunktet.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film