Velg [ ] for å forhåndsvise hvordan alternativene som er valgt for lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet påvirker eksponeringen mens du tar bilder i modusene P , S , A og M .

Forhåndsvisning av eksponering
 • Forhåndsvisning av eksponering er ikke tilgjengelig når A (bulb) eller % (tid) er valgt for lukkerhastighet. Vær oppmerksom på at forhåndsvisningen kanskje ikke gjenspeiler de endelige resultatene nøyaktig når:

  • [ ] er valgt for egendefinert innstilling d6 [ Utvidede lukkerhastigheter (M) ] og lukkerhastigheten er 60 s eller lavere

  • Det brukes blitsbelysning

  • [ Active D-Lighting ] eller [ HDR (high dynamic range) ] er aktiv

  • s er valgt for lukkerhastighet

  • Bracketing er i kraft

 • Hvis motivet er veldig lyst eller veldig mørkt, vil eksponeringsindikatorene blinke for å advare om at forhåndsvisningen kanskje ikke reflekterer eksponeringen nøyaktig.

 • Eksponeringen kan justeres med ±5 EV, selv om bare verdier mellom −3 og +3 EV reflekteres i forhåndsvisningen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Film