“โปรเซสภาพ NEF (RAW)” ใช้สำหรับแปลงภาพ NEF (RAW) เป็นรูปแบบอื่น เช่น JPEG การสร้างสำเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) บนกล้อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)

  ไฮไลท์ โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชแล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกวิธีการเลือกรูปภาพ

  เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เลือกภาพ: เลือกภาพหนึ่งภาพขึ้นไปด้วยตนเอง
  • เลือกวันที่: สร้างสำเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) ทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก
  • เลือกภาพทั้งหมด: สร้างสำเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) ทั้งหมดที่อยู่ในการ์ดหน่วยความจำ (ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4)

 3. เลือกภาพ

  หากท่านเลือก เลือกภาพ ในขั้นตอนที่ 2 กรอบข้อความเลือกภาพจะแสดงรายการเฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่ถ่ายด้วยกล้องนี้ ไฮไลท์ภาพโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วแตะปุ่ม W เพื่อเลือกหรือไม่เลือก; ภาพที่เลือกจะแสดงโดยสัญลักษณ์ L หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้แตะปุ่ม X ค้างไว้ กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4 เมื่อท่านเลือกภาพเสร็จแล้ว

  หากท่านเลือก เลือกวันที่ ในขั้นตอนที่ 2 รายการวันที่จะแสดงขึ้น ไฮไลท์วันที่โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กดปุ่ม J เพื่อเลือกภาพ NEF (RAW) ทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่เลือกแล้วดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

 4. เลือกการตั้งค่าสำหรับสำเนา JPEG

  ปรับการตั้งค่าตามรายการด้านล่าง หรือเลือก ต้นฉบับ (ถ้ามี) เพื่อใช้การตั้งค่าที่จะมีผลเมื่อถ่ายภาพ (การตั้งค่าต้นฉบับแสดงอยู่ด้านล่างตัวอย่างภาพ) โปรดทราบว่าสามารถตั้งค่าการชดเชยแสงได้ระหว่าง –2 ถึง +2 EV เท่านั้น

  1 คุณภาพของภาพ
  2 ขนาดภาพ
  3 ไวต์บาลานซ์
  4 ชดเชยแสง
  5 ตั้งค่า Picture Control

  6 ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
  7 พื้นที่สี
  8 ควบคุมขอบมืด
  9 ชดเชยการเลี้ยวเบน
  10 Active D-Lighting
 5. คัดลอกภาพ

  ไฮไลท์ EXE แล้วกดปุ่ม J เพื่อสร้างสำเนา JPEG ของภาพถ่ายที่เลือก (หากเลือกหลายภาพ ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท์ ใช่ แล้วกดปุ่ม J เพื่อสร้างสำเนา JPEG ของภาพที่เลือก) หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่คัดลอกภาพ ให้กดปุ่ม K