สร้างภาพใหม่โดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต์ จะใช้ D-Lighting เมื่อจำเป็นเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับวัตถุที่มืดหรือย้อนแสง

กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ กดปุ่ม J เพื่อคัดลอกภาพ