สร้างภาพใหม่ที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดส่วนของภาพที่ถ่ายจากด้านล่างของวัตถุที่สูงมาก ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับสัดส่วนภาพ (โปรดทราบว่ายิ่งค่าการปรับสัดส่วนภาพมากขึ้น ภาพที่ได้จะยิ่งถูกตัดขอบออกไปมาก) ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้ในหน้าจอแก้ไข กดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

ก่อน

หลัง