ตัวเลือกนี้ใช้แก้ไข “ตาแดง” และจะใช้ได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ภาพที่เลือกไว้แก้ไขตาแดงสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข ยืนยันผลของการแก้ไขตาแดงแล้วกดปุ่ม J เพื่อสร้างภาพใหม่ โปรดทราบว่าการแก้ไขตาแดงอาจไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังทุกครั้งและในบางสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก การแก้ไขตาแดงจะถูกนำไปใช้กับส่วนอื่นของภาพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดตาแดง; ควรตรวจสอบตัวอย่างภาพให้ละเอียดก่อนดำเนินการ