สร้างสำเนาที่ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไป (0 เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด)