D-Lighting จะทำให้ส่วนเงามืดสว่างขึ้น ดังนั้น ฟังก์ชั่นนี้เหมาะในการถ่ายภาพย้อนแสงหรือภาพที่มีแสงน้อย

ก่อน

หลัง

กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจำนวนจุดที่จะแก้ไข ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข กดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพรีทัช