ใช้ตัวเลือก ย่อขนาด ในแท็บเมนูกล้อง N เพื่อสร้างสำเนาภาพเล็กของภาพถ่ายที่เลือกไว้

 1. เลือก ย่อขนาด

  ไฮไลท์ ย่อขนาด ในแท็บ N แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกขนาด

  ไฮไลท์ เลือกขนาด แล้วกดปุ่ม 2

  ไฮไลท์ขนาดที่เลือกแล้วกดปุ่ม J

 3. เลือกภาพ

  ไฮไลท์ เลือกภาพ แล้วกดปุ่ม 2

  ไฮไลท์ภาพแล้วแตะปุ่ม W เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก (เพื่อดูภาพที่ไฮไลท์เต็มหน้าจอ แตะปุ่ม X ค้างไว้) ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ 8 กำกับ กดปุ่ม J เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น โปรดทราบว่าภาพที่ถ่ายโดยใช้การตั้งค่าพื้นที่ภาพ 1:1 (16×16) หรือ 16:9 (24×14) จะไม่สามารถย่อขนาดได้

 4. บันทึกภาพที่ย่อขนาด

  ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท์ ใช่ แล้วกดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพที่ย่อขนาดแล้ว

การดูภาพที่ย่อขนาดแล้ว

ขึ้นอยู่กับขนาดของสำเนาที่ถูกย่อขนาด การซูมแสดงภาพอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อแสดงสำเนาที่ถูกย่อขนาด