สร้างสำเนาภาพตัดส่วนที่เลือกไว้ แล้วบันทึกเป็นภาพใหม่ ภาพที่เลือกไว้จะปรากฏบนจอภาพ โดยส่วนครอบตัดที่เลือกไว้จะแสดงในกรอบสีเหลือง; สร้างสำเนาภาพตัดส่วนตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

  • ในการลดขนาดการตัดส่วนภาพ: แตะปุ่ม W
  • ในการเพิ่มขนาดการตัดส่วนภาพ: แตะปุ่ม X
  • ในการเปลี่ยนอัตราการตัดส่วนภาพ: หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
  • ในการจัดตำแหน่งการตัดครอบ: ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง
  • ในการสร้างสำเนาภาพตัดส่วน: กดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพตัดส่วนปัจจุบันเป็นไฟล์ใหม่ ขนาดของภาพใหม่ขึ้นอยู่กับขนาดการตัดส่วนภาพและสัดส่วนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านบนซ้ายของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

การดูสำเนาภาพตัดส่วน

ขึ้นอยู่กับขนาดของสำเนาภาพตัดส่วน การซูมแสดงภาพอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อแสดงสำเนา