สร้างภาพใหม่โดยปรับภาพที่เลือกไว้ให้ตรง กดปุ่ม 2 เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาได้สูงสุดห้าองศาโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กดปุ่ม 4 เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา (ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข; โปรดทราบว่าขอบของภาพจะถูกตัดออกเพื่อสร้างสำเนารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) กดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพรีทัช