เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแล้วกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้สามารถเข้าถึงได้เมื่อกดปุ่ม i แล้วเลือก รีทัช ขณะแสดงสำเนาหรือภาพต้นฉบับเท่านั้น

 1. เลือกสำเนาที่รีทัชแล้ว (แสดงด้วยสัญลักษณ์ p) หรือภาพต้นฉบับที่รีทัชแล้ว

 2. แสดงตัวเลือกรีทัช

  กดปุ่ม i และเลือก รีทัช

 3. เลือก เปรียบเทียบภาพคู่กัน

  ไฮไลท์ เปรียบเทียบภาพคู่กัน แล้วกดปุ่ม J

 4. เปรียบเทียบภาพใหม่กับภาพเดิม

  ภาพต้นฉบับจะปรากฏทางด้านซ้าย ส่วนภาพที่รีทัชจะแสดงทางด้านขวา โดยมีตัวเลือกที่ใช้ในการสร้างภาพใหม่แสดงไว้ที่ด้านบนของจอภาพ กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างภาพต้นฉบับกับภาพรีทัช หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้แตะปุ่ม X ค้างไว้ หากสำเนาถูกสร้างขึ้นจากภาพต้นฉบับสองภาพโดยใช้ การซ้อนภาพ หรือถ้าต้นฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพอื่น หากต้องการออกไปที่การแสดงภาพ กดปุ่ม K หรือกดปุ่ม J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพเต็มจอโดยใช้ภาพไฮไลท์ที่แสดง

  ตัวเลือกที่ใช้สร้างภาพใหม่

  ภาพต้นฉบับ

  ภาพรีทัช

เปรียบเทียบภาพคู่กัน

ภาพต้นฉบับจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าภาพใหม่สร้างจากภาพที่มีการป้องกัน หรือภาพถูกลบ