สร้างภาพใหม่โดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องแก้ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติแล้วจึงปรับความละเอียดโดยใช้ตัวเลือกคำสั่ง หรือเลือก ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนด้วยตนเอง โปรดทราบว่า อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้กับภาพที่ถ่ายโดยใช้ตัวเลือก ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพหรือสำเนาที่ประมวลผลก่อนหน้านี้โดยใช้ อัตโนมัติ และการควบคุมความผิดเพี้ยนนั้นไม่สามารถทำได้อีกครั้งในสำเนาที่สร้างขึ้นโดยใช้ ปรับเอง กดปุ่ม 2 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าออก กดปุ่ม 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งเข้า (ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข; โปรดทราบว่าการใช้ค่าการควบคุมความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทำให้ขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กดปุ่ม J เพื่อบันทึกภาพรีทัช