Wybierz, czy zdjęcia można robić, zanim aparat ustawi ostrość, gdy wybrany jest AF-C .

Opcja

Opis

G

[ Zwolnij ]

Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet wyzwalania).

F

[ Skupienie ]

Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film