Wybierz, jak szybko ostrość reaguje, gdy coś przechodzi między obiektem a aparatem, gdy AF-C jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości.

  • Wybierz [ 5 (Opóźnione) ], aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.

  • Wybierz opcję [ 1 (Szybko) ], aby łatwiej przenosić ostrość na obiekty przecinające pole widzenia.

  • Jeśli wybrano opcję [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automat. wybór pola AF (zwierzęta) ], reakcja AF na zablokowane zdjęcia będzie działać w trybie [ 3 ], gdy [ 2 ] lub [ 1 (Szybki) ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film