Wybierz, czy ekspozycja ma być blokowana po naciśnięciu spustu migawki.

Opcja

Opis

O

[ Wł. (naciśnięcie do połowy) ]

Naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje ekspozycję.

P

[ Wł. (tryb zdjęć seryjnych) ]

Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.

[ Wył ]

Naciśnięcie spustu migawki nie blokuje ekspozycji.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film