Wybierz sposób, w jaki aparat dostosowuje moc błysku, gdy używana jest kompensacja ekspozycji.

Opcja

Opis

YE

[ Cała ramka ]

Aparat dostosowuje zarówno moc błysku, jak i ekspozycję. Zmienia to ekspozycję całej klatki.

E

[ Tylko w tle ]

Kompensacja ekspozycji jest regulowana tylko dla tła.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film