Po wybraniu opcji [ Pomiar centralnie ważony ] aparat przypisuje największą wagę do obszaru na środku ekranu fotografowania podczas ustawiania ekspozycji. Ustawienie osobiste b3 [ Obszar ważony centralnie ] służy do wybierania rozmiaru obszaru o największej wadze, gdy wybrany jest pomiar centralnie ważony ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film