Wybierz jedną z poniższych opcji wyświetlania punktu ostrości.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

Opcja

Opis

[ ]

Punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

[ Wył ]

Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z dynamicznym obszarem

Wybierz, czy zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości mają być wyświetlane w trybie AF z dynamicznym wyborem pola.

Opcja

Opis

[ ]

Wyświetl zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości.

[ Wył ]

Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film