Wybierz, czy przycisk E jest potrzebny do kompensacji ekspozycji.

Opcja

Opis

[ Wł. (automatyczne resetowanie) ]

Kompensację ekspozycji można regulować tylko za pomocą pokrętła sterowania. Ustawienie wybrane pokrętłem sterowania jest resetowane po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania.

[ ]

Kompensację ekspozycji można regulować tylko za pomocą pokrętła sterowania. Kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania.

[ Wył ]

Kompensację ekspozycji ustawia się, naciskając przycisk E i obracając głównym pokrętłem sterowania.

  • Ta opcja działa w trybach P , S i A . Łatwa kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w innych trybach.

  • Używane pokrętło sterowania różni się w zależności od trybu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film