Ustawienia, na które ma wpływ braketing w trybie M , określają opcje wybrane dla [ Autobraketing ] > [Ust. autobraketingu ] w menu fotografowania oraz opcja wybrana dla ustawienia osobistego e6 [ Autobraketing (tryb M) ].

Ustawienie niestandardowe e6
[ Autobraketing (tryb M) ]

Menu wykonywania zdjęć
[ Ustawiony autobraketing ]

Braketing AE i błysku *

Braketing AE *

F

[ Błysk/prędkość ]

Czas otwarcia migawki i poziom błysku

Czas otwarcia migawki

G

[ Błysk/szybkość/przysłona ]

Czas otwarcia migawki, przysłona i moc błysku

Czas otwarcia migawki i przysłona

H

[ Błysk/przysłona ]

Przysłona i poziom błysku

Otwór

I

[ Tylko lampa błyskowa ]

Poziom błysku

  • Jeśli lampa błyskowa nie jest używana, gdy [ Wł. ] jest wybrane dla [ Autom. dobór ISO ] i [ Błysk/szybkość ], [ Błysk/szybkość/przysłona ] lub [ Błysk/przysłona ] jest wybrane dla e6 [ Autobraketing (tryb M ) ], czułość ISO zostanie ustalona na wartość dla pierwszego zdjęcia w każdej sekwencji braketingu.

Braketing lampy błyskowej

Braketing mocy błysku jest wykonywany tylko w trybie sterowania błyskiem w trybie i-TTL lub q A (automatyka przysłony).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film